Det finns ett bra HVB hem som vänder sig till flickor mellan 13–17 år. Det är Curmitis HVB hem. Det som de kan erbjuda är utredning, vård och behandling. Det för flickor som har anknytningsproblematik, neuropsykiatriska beteendeproblem, självdestruktivitet, sociala beteende- och samspelsbrister. Det finns två behandlingshem, ett i Dalarna och ett i Hedemora. De kan ta emot planerade så väl som akuta placeringar. Bakom dessa behandlingshem står Curmitisgruppen. De har även flera andra vårdtjänster samt att de också har en konsulentstödd familjehemsorganisation. Det innebär att de kan ordna med familjehem för ungdomar som har behov av det. HVB hem riktas oftast till ungdomar som inte mår bra eller som hamnat snett i livet.

Behandlingshem för unga tjejer

Curmitis HVB hem vänder sig som sagt till unga tjejer som behöver hjälp. Det kan vara bra att få komma till ett behandlingshem för att få rätt vård. Det är lättare att få rätt sorts hjälp då. För att komma till ett hvb hem så sker det ofta i samarbete med socialen. Före det sker det ofta utredningar, för att se vad det finns för behov. Curmitisgruppen består av flera legitimerade läkare och psykologer. De har en hel vårdkedja med utredning, diagnos, rätt behandling och utslussning. På deras behandlingshem jobbar behandlingspersonal med hög kompetens. Det är oftast behandlingsassistenter med utbildningar inom vård och behandling. Det gör att flickorna hamnar i trygga händer. Om ni vill veta mer om hur det fungerar med behandlingshem eller mer om deras andra vårdtjänster, besök då deras hemsida. Det går även bra att kontakta dem så kan de berätta mer.